ul. Czerniakowska 178a,
Warszawa
+48 22 407 33 07
+48 572 312 121

Price list

PRICE NETTO 23% VAT

Consultation 30 min/60min 307,50 zł – 615 zł
Post op care 246 zł

FACE

Face Vertical Lift 12300 zł – 18450 zł
Nose Reshaping 7380 zł – 12300 zł
Septoplastyka 12300 zł – 17220 zł
Chen Augumentation 7380 zł zł
Face Fat Transfer 4920 zł – 12300 zł
Upper Eyelids / Lower Eyelids 6150 zł

AESTHETIC MEDICINE

Botox 615 zł – 1230 zł
Ac. Hialuronic 738 zł – 984 zł
Lip Augumentation 615 zł – 1230 zł
Skin Dermabrasion 4920 zł – 7380 zł
Chemical Peel 984 zł

BREAST

Breast Lipofilling 9840 zł – 14760 zł
Breast Enlargement with Implants 12300 zł – 22140 zł
Breast Lift 12300 zł – 18450 zł
Breast Reduction 14760 zł – 22140 zł
Gynecomastia 9840 zł – 17220 zł

BODY MODELLING

Tummy Tuck 12300 zł – 22140 zł
Arm Lift / Thigh lift 12300 zł
Labioplasty 7380 zł
Tumor on Skin 615 zł – 2460 zł
Scar Revision 1230 zł – 6150 zł

LIPOSUCTION 1 AREA

Neck Liposuction 4920 zł
Tummy Liposuction 4920 zł – 9840 zł
Back Liposuction 4920 zł – 9840 zł
Thigh Liposuction 4920 zł – 9840 zł
Knees Liposuction 4920 zł
Calf Liposuction 4920 zł – 9840 zł
Arm Liposuction 4920 zł – 9840 zł

CONTACT

KLINIKA GRZESIAK
ul. Czerniakowska 178a, 00-440 Warszawa

Phone: +48 22 407 33 07
Mobile: +48 572 312 121

e-mail: info@klinikagrzesiak.pl

window