ul. Czerniakowska 178a,
Warszawa
+48 22 407 33 07
+48 572 312 121

Contact

Informujemy, że Administratorem Danych jest Monika Jachna-Grzesiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Jachna-Grzesiak Dr Grzesiak, ul. Czerniakowska 178a, 00-440 Warszawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu szczegółowych informacji o usłudze. Podane dane osobowe nie będą udostępnione odbiorcom danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

CONTACT

KLINIKA GRZESIAK
ul. Czerniakowska 178a, 00-440 Warszawa

Phone: +48 22 407 33 07
Mobile: +48 572 312 121

e-mail: info@klinikagrzesiak.pl

window